Usługi doświadczonego adwokata dla biznesu są na wagę złota. Zadaniem kancelarii prawnej jest świadczenie porad prawnych dla przedsiębiorców a także wyeliminowanie i zminimalizowanie wszelkiego ryzyka zewnętrznego, które może niekorzystnie wpłynąć na działalność firmy. Chodzi o problemy w komunikacji z organami regulacyjnymi i kontrole podatkowe oraz audyty, prawidłowy wybór systemu podatkowego. W Olsztynie adwokat zajmuje się monitorowaniem zgodności z warunkami umowy, analizowanie ewentualnego ryzyka wynikającego z nadchodzącej transakcji, uczestnictwo w postępowaniu sądowym, obrona w postępowaniu karnym i wiele innych powiązanych kwestii.

Obsługa prawna firm w Olsztynie

 • Stała obsługa firm w ramach umowy
 • Dyżury w firmie klienta i świadczenie obsługi prawnej
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy, pomoc prawna w sprawach pracowniczych
 • Sporządzanie umów oraz opiniowanie przekazanych dokumentów
 • Dochodzenie należności od dłużników
 • Pomoc podczas rejestrację spółek, stowarzyszeń, fundacji itp.
 • Opracowanie uchwał spółek kapitałowych

Porady prawne oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego: https://adwokatkakowski.pl/.

Usługi kancelarii prawnej w Olsztynie dotyczące wsparcia przedsiębiorców

Kancelaria prawna zatrudnia doświadczonych adwokatów, którzy udzielają porad prawnych właścicielom firm oraz pomagają im w obsłudze prawnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu adwokaci zawsze potrafią przewidzieć daną sytuację i znaleźć najbardziej skuteczne rozwiązania, które mają minimalne ryzyko dla klienta. Głównymi obszarami działania adwokatów w Olsztynie jest wsparcie prawne biznesu w relacjach z urzędem skarbowym, pomagając rozwiązywać spory podatkowe oraz bronić klientów w postępowaniach karnych.

Adwokaci mając głęboką wiedzę prawniczą i ekonomiczną, dlatego do każdej sytuacji podchodzą kompleksowo, zawsze trzymają rękę na pulsie i systematycznie monitorują zmiany w ustawodawstwie, badają praktykę egzekwowania prawa. Kancelaria prawna oferuje klientom tylko sprawdzone przez praktykę strategie obrony, dlatego w każdej sytuacji adwokat znajduje wygodne i bezbolesne rozwiązanie.

Na drodze każdego przedsiębiorcy pojawia się wiele problemów. Czasami szczegółowa porada prawna i konsultacja z adwokatem może uchronić przed konfliktem, w innych przypadkach wymagana jest aktywna obrona firmy w sądzie. Usługi prawne świadczone na rzecz osób prawnych i prywatnych przedsiębiorców to:

 • Udzielanie porad prawnych we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym wyjaśnienie obowiązującego prawodawstwa, podstaw praktyki administracyjnej i sądowej (ustnie lub na piśmie)
 • Analiza prawna i przygotowywanie opinii we wszelkich kwestiach związanych z realizacją działalności gospodarczej
 • Sporządzanie oświadczeń i innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, a także reprezentowanie klientów w negocjacjach z pracownikami, kontrahentami, uczestniczyło w podpisywaniu umów.
 • Bieżące wsparcie prawne firm i prywatnych przedsiębiorców – outsourcing prawny.